ATÖLYELER

Akıl Ve Zeka Oyunları

akıl-ve-zeka akıl-ve-zeka akıl-ve-zeka

Neden Zeka ve Akıl Oyunları?
İnsanların algı düzeyleri ve öğrenme biçimleri kendi içinde farklılık gösterir Kimimiz deneyimleyerek, kimimiz izleyerek, kimimiz okuyarak öğreniriz.
Kendimize özgü öğrenim biçimlerimizi ne kadar küçük yaşta fark edersek hayatın her alanında başarılı ve mutlu olma şansını o kadar kolay yakalarız.
Zeka ve akıl oyunları çocukların bilgi ve becerideki gelişimlerini ortaya çıkaran üç temel alanı aktive etmektedir. Bunlar; bilişsel (zihinsel aktivite), duyuşsal  (duygusal aktivite) ve psikomotor (fiziksel aktivite) alanlardır.
Zeka ve akıl oyunlarının bilişsel düzeyde kazanımları:
Çocukların sayı, şekil, renk gibi kavram bilgileri edinme, gruplama, sıralama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme becerini geliştirerek zihni aktif ve zinde tutar,
planlı davranma, çok yönlü düşünmeyi sağlar. Pek çok oyun odaklanma ve konsantrasyonu gerektirdiği için günümüz çocuklarının temel problemi olan odaklanamama sorununu da bertaraf eder.
Zeka ve akıl oyunları çocukların duyuşsal düzeyde kazanımları:
Özellikle rakip ve grup oyunları sosyalleşme, özgüven, kurallara uyum, değerlere saygı, sabır, iletişim becerilerini geliştirerek toplum içinde sorumluluk alan,
kendini iyi ifade eden, uyumlu, hayatta yenilmenin de kazanmanın da var olduğunu bilen, başarısızlık karşısında yılmadan mücadeleye devam eden bireyler olmasına katkı sağlar.
Zeka ve akıl oyunlarının psikomotor düzeyde kazanımları:
El-göz koordinasyonu, dikkat, denge, tepki hızını ayarlama becerilerini geliştirerek çocukta var olan potansiyeli açığa çıkarıp geliştirmesine katkı sağlar.
İyi bir cerrah ya da sanatçı psikomotor becerileri gelişmiş insanlar arasından çıkmaktadır.
Zeka ve akıl oyunları uzmanlar tarafından geliştirilmiş ve beynin farklı alanlarının çalışmasını sağlayan oyunlar olarak tasarlanmıştır. Bu oyunlar sayesinde küçük yaşta çocukların yetenekleri keşfedilebilir.
Eksik yönleri fark edilip çok geç olmadan geliştirilmesi adına eğitim planlaması yapılabilir. Amerika’da Berkley Üniversitesi’nden Dr. Slivia’nın zeka ve akıl oyunlarının çocukların beyinsel gelişimine olumlu etkisi üzerine yaptığı araştırmada,
haftada iki kez, 1-2 saat zeka oyunu oynayan çocukların IQ puanlarında yaklaşık 13 puanlık bir artış gözlemlenmiştir.