ATÖYELER

Gerİ Dönüşüm

geri-donusum geri-donusum geri-donusum

Geri Dönüşüm

Çevre kirliliğini yaratan önemli unsurlardan bir tanesi çöp sorunudur.
Ülkemizde her yıl yaklaşık 5 milyon kamyon çöp atıyoruz. Oysa bu çöplerin önemli bir bölümü yeniden değerlendirilebilir.
Geri dönüşüm, bizim başka bir işe yaramayacağını düşünerek, “çöp” değimiz atıkların, mesela şişelerin,
kâğıt ve kartonların, süt kutularının, plastik kapların,
metal kutuların, ahşap kasaların çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi anlamına gelir.
Yani kısaca, atıklardan yeni bir ürün ya da ham madde yapılması işlemine geri dönüşüm denir.
Bizlerde okulda çocuklarımıza bu farkındalığı kazandırıp, tüketen değil üreten bir nesil için, atıkları geri dönüştürerek
sanata çeviriyoruz.