Hakkımızda

Bizi & Tanıyın...

Misyonumuz

Okulumuzda farklı eğitim sistemlerinin bir arada uygulanmasına olanak sağlayan ve bir çok Avrupa ülkelerinde uygulanan Project Based Learning eğitim metodu uygulanır. Montessori, Waldorf, Orman pedagojisi ve Çocuklar ile Permakültür eğitim sistemleri bunların başında yer alır. Amacımız klasik öğrenme müfredatın birbirinden bağımsız küçük bilgiler yığını olarak öğretilmesine karşı bir yada daha fazla alanın temel kavramları ve prensipleri üzerine odaklanarak bir ders senaryosu içinde mümkünse birden fazla dersin öğrenilmesi ve çocuklara hazır bilgi aktarmak yerine, doğru bilgiyi bulma, sorgulama, mantıksal düşünme, ayakta kalma ve var olma becerisi kazandırmaktır.

Vizyonumuz

Alternatif eğitim metodu uygulayabileceğimiz, anaokulundan liseye kadar uzanan eğitim kurumlarını Türkiye’de kurmak ve yaygınlaştırmak.

Kadromuz;

Öğretmen Hizmet İçi Eğitimleri Güzide Eğitim Kurumlarında görev alan tüm öğretmen ve eğitmenlerimizin alanlarında uzman profesyoneller olmasına karşın, yaşam boyu öğrenme, modern yaklaşımları takip etme ve sürekli daha iyisini hedefleme yapımız gereğince tüm öğretmenlerimiz her sene eğitim koordinatörümüz ve akademisyenler tarafından temin edilen Hizmet-Öncesi eğitimlere katılmakta ve yıl içerisinde belirli aralıklarla Hizmet-İçi Eğitimlere tabii tutulmaktadır. Gözlem ve eğitim çalışmalarının bir arada yapıldığı bu çalışmalar ile tüm öğretmenlerimizin dünyada meydana gelen akademik gelişmelerden haberdar olmaları ve yeni bulgular doğrultusunda daha iyiye yönelebilmeleri hedeflenmektedir.

Copyrights © / Tüm Hakları Saklıdır. / Güzide Eğitim Kurumları