EĞİTİM ÖĞRETİM

ORMAN OKULU PEDAGOJİSİ

orman-okulu-pedagojisi orman-okulu-pedagojisi orman-okulu-pedagojisi orman-okulu-pedagojisi

Orman okulu ormanda ya da ağaçlık alanda bireylerin aktif katılımının sağlandığı, kendilerine güven
ve karar verme konusunda desteklendiği ilham verici bir uygulama olarak tanımlanmaktadır.
Orman okulları hem yetişkinleri hem de çocukları daha sürdürülebilir bir gelecek için yetiştirmek ve aynı
zamanda akademik performansını arttırmak için motive etmeyi amaçlayan yaratıcı ve sağlam öğrenme ilkeleri üzerine kuruludur.
Açık havadaki ilgi çekici ve ilham verici etkinliklere katılım, öğrenenlerin içsel motivasyon, sosyal beceriler, daha iyi ve kontrollü psikolojik denge geliştirmeleri için ideal fırsatlar sunmaktadır .
Diğer yandan, orman okulları her yaşta çocukta başarıyı artırmaktadır .Ayrıca, orman okullarındaki serbest oyun ve yaparak-yaşayarak öğrenme sayesinde, çocuklar doğal çevre hakkında daha çok bilgi sahibi olmakta,
takım oluşturup akranlarıyla iş birliği yapmakta, karşılaştıkları problem ve zorlukları çözmek için inisiyatif almaktadırlar

orman-okulu-pedagojisi orman-okulu-pedagojisi orman-okulu-pedagojisi orman-okulu-pedagojisi