EĞİTİM ÖĞRETİM

project based learning

Yabancı il

Okul öncesi eğitim için farklı eğitim metodları mevcuttur. Bu yöntemler içerisinde çocuğun iç disiplini kazanması, öğrenme motivasyonu kazanması, bağımsız olarak hareket edebilmesi, tekrardan ve çalışmaktan keyif alması, kendine güveninin artması, kalıcı merakının beslenmesi, iç güven ve düzen duygusunun geliştirmesi vardır.

M. Montessori'nin Eğitim Yaklaşımı; çocuğun istenilen yeteneklerini geliştirebileceği, özenle düzenlenmiş bir ortam ile önceden planlanmış grup çalışmaları ve çeşitli atölyelerle, çevreyle ilgili yeni etkileşimler kurmasını amaçlar. Reggio Emilio'nun Eğitim Metodu, insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu ve her bir bölümün özel işlevlere sahip olduğunu öneren, zekâ diye adlandırdığı 7 farklı beceriyi işaret eder. Öğrenme, problem çözme ve iyi niteliklere sahip insan olma için etkili birer araç olarak tanımlayan GARDNER'ın Çoklu Zekâ Kuramı, çocukların çok yönlü gelişimine bir başka deyişle sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimine önem veren High Scope Eğitim Sistemi sayılabilir. Söz konusu yöntemler alanında uzman Eğitim Danışmanımız tarafından değerlendirir ve tek bir yönteme bağlı kalınmayıp bu yaklaşımların bir sentezi olan ve hepsinin önemli noktalarını hedefleyen PROJECT BASED LEARNİNG eğitim metodunu uygulamaya koymuştur. Bu kalitenin korunması, sürdürülmesi ve daha üst seviyelere taşınabilmesi için Güzide Eğitim Kurumları dünya çapında yapılan çalışmaları taramakta, değerlendirmekte ve gelişime ayak uydurarak eğitim ve öğretim kalitesini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.