EĞİTİM ÖĞRETİM

Yabancı Dİl

Yabancı dil eğitimi müfredatı Proje konuları ile paralel ilerlemektedir. Tüm yaş gruplarında İngilizce yabancı dil olarak verilir.

Dilbilimciler okul öncesinde yabancı dil öğrenen çocukların problem çözme yetilerinin çok güçlü olduğunu düşünmektedirler. Erken yaşta verilen yabancı dil öğretimi çocukta zekayı geliştirmekte ve ana dilinde de anlama kabiliyetini arttırmaktadır. Buna göre yabancı dil öğrenmeye ne kadar erken yaşta başlanırsa dili öğrenmek o kadar kolaylaşır. Aslında okul öncesinde yabancı dil öğretiminin amacı yabancı dili çocuğa ana dilini öğrendiği gibi edindirmek değil, kendi dili ve kültürünün dışındaki dillerin ve kültürlerin varlığının bilincini vermektir.